1. Winacties worden uitgeschreven door Debbie van Cleef onder de blognaam Debbieschrijft.nl gevestigd te Sittard. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

 2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je een e-mail hebt gestuurd met de gevraagde gegevens of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.

 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.

 4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.

 5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.

 6. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.

 7. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

 8. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen. De winnaar wordt ook bekend gemaakt op de Facebookpagina van Patchoeli.

 9. Debbie van Cleef/Debbieschrijft.nl kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

 10. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

 11. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

 12. De persoonsgegevens die in het kader van deze winactie worden verkregen, worden gebruikt door Debbie van Cleef/Debbieschrijft.nl voor de winactie en worden alléén verstrekt aan Patchoeli Studio. Je ontvangt na deelname aan de winactie ook een e-mail bij iedere nieuwe blogpost die door Debbieschrijft.nl wordt gepubliceerd. Je kunt natuurlijk altijd aangeven dat je deze e-mails niet meer wilt ontvangen, door op de afmeldlink te klikken in de desbetreffende e-mail.

 13. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Debbie van Cleef/Debbieschrijft.nl.

 14. Debbie van Cleef/Debbieschrijft.nl handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

 15. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 16. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

 17. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Debbieschrijft.nl, Alex Schaepkensstraat 5, 6137 CR Sittard.
  e-mail: info@debbieschrijft.nl . Je ontvangt binnen 3 kalenderdagen na ontvangst via e-mail een reactie.