Reviews van producten of diensten op deze site vertegenwoordigen mijn eigen, onafhankelijke en persoonlijke mening. Als een artikel wordt geschreven door een gastredacteur, dan wordt dan uitdrukkelijk benoemd. De foto’s op deze site heb ik zelf disclaimergemaakt. Als ik foto’s van andere gebruik, dan vermeld ik de bron.

Als ik schrijf over producten die ik heb gekregen, dan vermeld ik dat bij het artikel. Uiteraard zal ik ook over gekregen producten mijn eigen, onafhankelijk en persoonlijke mening vormen.

Affilliate links

Steeds meer webshops bieden de mogelijkheid voor affiliate links, waarmee bijvoorbeeld bloggers hun producten kunnen promoten. Mocht er iets door de bezoekers worden aangeschaft nadat ze op zo’n link hebben geklikt, dan krijgt de blogger een bepaald percentage van de aankoopprijs voor het doorverwijzen. Ook Debbieschrijft.nl maakt hier gebruik van en de opbrengsten worden gebruikt om de kosten van deze blog te dekken.

Voor jou maakt het qua verkoopprijs niets uit, de leveranciers betalen de bloggers een paar dubbeltjes of een euro voor het doorverwijzen naar hun online winkels. Als je toch al van plan bent om iets te kopen, kun je me op deze manier dus helpen. In recente blogposts markeer ik iedere affiliate link met (aff.).

Beperkte aansprakelijkheid

De op deze site aangeboden teksten en foto’s worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze artikelen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Debbieschrijft.nl.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom van de teksten en foto’s op deze blog liggen bij Debbieschrijft.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze teksten en foto’s is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Debbieschrijft.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke teksten of foto’s anders aangegeven is. (1768)

Cookie wetgeving

In ver­band met Europese wet­gev­ing moeten wij als blog­gers aangeven dat er gebruik word gemaakt van cook­ies. Cook­ies onthouden je gegevens zoals bijvoor­beeld je e-mailadres en web­site als je die invult bij het ver­s­turen van een reac­tie. Door de cookie onthoudt je browser die gegevens en hoef je ze niet nogmaals in te vullen. Debbieschrijft maakt ook gebruik van Google Ana­lyt­ics. De cook­ies kan je instellen en ver­wi­jderen via je eigen browser instellingen.

2 Comments

Leave a Comment